Drogi Kliencie,

dziękujemy za odwiedzenie naszego Serwisu Internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://cosplaycraft.pl (dalej jako: „Cosplay Craft”, „Serwis Internetowy”).

Zapraszamy do zapoznania się polityką prywatności.
Zespół Cosplay Craft

1. O nas

Właścicielem COSPLAY CRAFT i administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest COSPLAY CRAFT MARCJAN WASELINA z siedzibą w Szczecinie, ul. Nasypowa 19/5, 70-001 Szczecin, numer identyfikacji podatkowej NIP: 5941607926, wpisana do rejestru przedsiębiorców CEiDG (dalej jako: „Usługodawca”, „Administrator”). Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@cosplaycraft.pl

2. Postanowienia ogólne

Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchyleniem dyrektywy 95/46/WE. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane z zachowaniem poufności, zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych podmiotom trzecim.
Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Usługodawca, Serwis Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu Internetowego dostępnym na stronach Serwisu Internetowego.

3. Cel i zakres zbierania danych

Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę w Serwisie Internetowym. Użytkownik może przekazać swoje dane osobowe przy użyciu formularzy dostępnych na stronie.

 • formularz zapisu na newsletter
 • formularz zamówienia produktów oferowanych w sklepie,
 • formularz zakładania konta użytkownika sklepu.
 • formularz kontaktu

Dane przekazane w formularzu zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi wiadomości promocyjnych.
Dane przekazane w formularzu zamówienia produktów oferowanych w sklepie przetwarzane są w celu realizacji zamówienia, w tym do realizacji wysyłki za pośrednictwem firm kurierskich i Poczty Polskiej, do realizacji płatności poprzez serwis PayU lub Paynow oraz do wystawienia faktury VAT dokumentującej zakup.
Dane gromadzone przy użyciu formularza zakładania konta są wykorzystywane w celu prowadzenia konta użytkownika, w ramach którego jest dostępna historia zamówień wraz z ich statusami.
Dane podane w formularzu kontaktu wykorzystywane są w celu przesłania odpowiedzi na pozostawioną na stronie korespondencję.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek w niektórych przypadkach może być niezbędne do korzystania z Usług dostępnych w Serwisie, o czym Usługobiorca zostanie każdorazowo poinformowany.
Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną danych, jak również cele przetwarzania danych osobowych wskazane są na stronie Serwisu Internetowego oraz w Regulaminie Serwisu Internetowego i regulaminach dotyczących świadczenia określonej Usługi Elektronicznej. Zgodnie z obowiązującym prawem Administrator może przekazać dane Użytkowników podmiotom przetwarzającym je na jego zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom usług świadczonych przez Administratora.

4. Cookies i dane eksploatacyjne

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Serwis Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
System teleinformatyczny Administratora może odczytywać pliki cookies oraz przetwarzać dane w nich zawarte podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu Internetowego w następujących celach:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego,
 • dostosowywania zawartości strony Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu Internetowego (w tym utrzymania sesji użytkownika po zalogowaniu),
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu Internetowego,
 • w celach statystycznych i marketingowych.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.
W każdej chwili pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Serwisu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Serwisu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

5. Podstawa przetwarzania danych

Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie Serwisu Internetowego oraz w Regulaminie Serwisu Internetowego danych osobowych niezbędnych do świadczenia Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości świadczenia tejże usługi.
Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podstawą przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu produktów jest każdorazowo zgoda osoby, której dane dotyczą.

6. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do:

 • żądania dostępu, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w określonym celu, o ile Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uzasadnionego podejrzenia przetwarzania danych Użytkownika niezgodnego z prawem.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora: waselina@cosplaycraft.pl lub skorzystać z funkcjonalności serwisu.

7. Postanowienia końcowe

Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zachęca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Serwisu Internetowego.
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Niniejsza polityka prywatności może ulec zmianie. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane w ramach Serwisu, a w przypadku Usługobiorców zapisanych do Newsletter stosowna informacja o zmianach wysłana będzie na podany adres e-mail.

Dziękujemy za uważną lekturę!